***  MIRËSEVINI NË FAQEN ZYRTARE TË AKSHE ***
Faqja kryesore | Rreth nesh | Dokumentat Ligjore | Mallrat me përdorim të dyfishtë | Mallrat Ushtarake | Kontakt | English

 

Titullari
Struktura
Kontrolli Shtetëror i Eksporteve
Legjislacioni
Procedurat
Publikime
E drejta informimit

 


        be                             alb                         de

Ky prjekt financohet nga BE       Partner i projektit eshte Shqiperia         Projekti implementohet nga BAFA

 

Program Afatgjate i BE (PA)
BASHKEPUNIMI  I BE NE KONTROLLIN E EKSPORTIT
FORCIMI I KONTROLLEVE TE EKSPORTEVE ME PERDORIM TE DYFISHTE:
ROLI I DOGANES

E martë,31 Janar – E mërkurë,1 Shkurt 2012 Vlorë, SHQIPËRI

Qëllimi: Rritja e ndërgjegjësimit dhe roli i doganave për mallrat me përdorim të dyfishtë, rritja e bashkëpunimit të administratës doganore me  Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksportëve (AKSHE), si dhe të identifikojë fushat në të cilat duhet përmisuar sistemi i menaxhimit të profilit të riskut në vencanti.

Lexo tė Plotė


               
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave         Autoriteti i Kontrollit Shtetëror i Eksportëve (AKSHE)

Memorandum Mirëkuptimi (MM)
Autoriteti  i Kontrollit Shtetëror i  Eksportëve (AKSHE) dhe Drejtoria  e Përgjithshme e Doganave

E Ejte, 15 Dhjetor 2011
Memorandum Mirëkuptimi (MM) u nënshkrua nga Kryetari i Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksportëve z. Erald Dervishi dhe nga Drejtori i përgjithshëm i Doganave Shqiptare z. Flamur Gjyrmishka.

Lexo tė Plotė


       be                             alb                         de

Ky prjekt financohet nga BE     Partner i projektit eshte Shqiperia    Projekti implementohet nga BAFA

Program Afatgjate i BE (PA)
BASHKEPUNIMI  I BE NE KONTROLLIN E EKSPORTIT
FORCIMI I KONTROLLEVE TE EKSPORTEVE ME PERDORIM TE DYFISHTE:
ROLI I DOGANES

E martë 4 Tetor – E mërkurë 5 Tetor 2011, Shkodër, SHQIPERIA

Qëllimi: Rritja e ndërgjegjësimit dhe roli i doganave për mallrat me përdorim të dyfishtë, rritja e bashkëpunimit të administratës doganore me  Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksportëve (AKSHE), si dhe të identifikojë fushat në të cilat duhet përmisuar sistemi i menaxhimit të profilit të riskut në vencanti.

Lexo të Plotë


1 Qershor 2009

Informojme që, duke filluar nga data 1 Qershor 2009, të gjithë subjektet tregtare, private apo shtetërore, të cilët kanë si objekt të veprimtarisë së tyre importin, eksportin, tranzitin, transshipin, ndërmjetësimin, transferimin ose ekspozimin e mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë, të përfshira në listën e kontrollit të Bashkimit Europian dhe të miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, nr. 1569, datë 19.11.2008.


Janë të detyruara ligjërisht të licensohen ose të autorizohen paraprakisht nga Autoriteti Shtetëror për Kontrollin e Eksporteve (AKSHE), sipas procedurave dhe kompetencave të parashikuara nga legjislacioni i Republikës së Shqipërisë. Faqje me interes


Ndërkombëtare

Kombëtare

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Ekonomise,Tregtise dhe Energjitikes
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Dhoma e Tregtisë
Ministria e Brendshme
Ministria e Punëve të Jashtme

 

© 2009 AKSHE  ::: Ministria e Mbrojtjes