***  MIRËSEVINI NË FAQEN ZYRTARE TË AKSHE ***
Faqja kryesore | Rreth nesh | Dokumentat Ligjore | Mallrat me përdorim të dyfishtë | Mallrat Ushtarake | Kontakt | English

 

Titullari
Struktura
Kontrolli Shtetëror i Eksporteve
Legjislacioni
Procedurat
Publikime
E drejta informimit

 


 

Të gjithë subjektet tregtare të cilët kanë si objekt të veprimtarisë së tyre mallrat me përdorim të dyfishtë të përfshira në listën e kontrollit të Bashkimit Europian dhe të miratuar nga Keshilli i Ministrave i Republikës se Shqipërise përfshirë eksportin, importin, tranzitin, transshipin, ndërmjetësimin, transferimin ose ekspozimin e këtyre mallrave, janë të detyruara ligjërisht të liçensohen ose të autorizohen nga Autoriteti Shtetëror për Kontrollin e Eksporteve (AKSHE), sipas procedurave dhe kompetencave të parashikuara nga legjislacioni i Republikës së Shqipërisë.
Në mënyrë më të detajuar, lista e mallrave, dokumentacioni që duhet të paraqesin subjektet tregtare si dhe formularët e kërkesave për të gjitha llojet e dokumenteve ligjore të lëshuar nga  AKSHE në lidhje me mallrat me përdorim të dyfishtë janë si më poshtë:

 

 • Formularët e kërkesave
 •  

   


  Faqje me interes


  Ndërkombëtare

  Kombëtare

  Ministria e Mbrojtjes
  Ministria e Ekonomise,Tregtise dhe Energjitikes
  Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
  Dhoma e Tregtisë
  Ministria e Brendshme
  Ministria e Punëve të Jashtme

   

   

  © 2009 AKSHE  ::: Ministria e Mbrojtjes