***  MIRËSEVINI NË FAQEN ZYRTARE TË AKSHE ***
Faqja kryesore | Rreth nesh | Dokumentat Ligjore | Mallrat me përdorim të dyfishtë | Mallrat Ushtarake | Kontakt | English

 

Titullari
Struktura
Kontrolli Shtetëror i Eksporteve
Legjislacioni
Procedurat
Publikime

 


        be                             alb                         de

Ky prjekt financohet nga BE       Partner i projektit eshte Shqiperia         Projekti implementohet nga BAFA

 

Program Afatgjate i BE (PA)
BASHKEPUNIMI  I BE NE KONTROLLIN E EKSPORTIT
FORCIMI I KONTROLLEVE TE EKSPORTEVE ME PERDORIM TE DYFISHTE:
ROLI I DOGANES

E martë,31 Janar – E mërkurë,1 Shkurt 2012 Vlorë, SHQIPËRI

Qëllimi: Rritja e ndërgjegjësimit dhe roli i doganave për mallrat me përdorim të dyfishtë, rritja e bashkëpunimit të administratës doganore me  Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksportëve (AKSHE), si dhe të identifikojë fushat në të cilat duhet përmisuar sistemi i menaxhimit të profilit të riskut në vencanti.

Pjesa 1. Hyrje në menaxhimin e riskut – Sesioni interaktive
Macom Ashbroo, Analiste Biznesi, HMRC, Britania e Madhe (TBC)

Pjesa 2. Sistemi i menaxhimit të rriskut – Eksperiencat e Bashkimit Europian
Klaas Leenman, Menagjer strategjik vleresimi mallra/embargo, Dogana Holande

Pjesa 3. Sistemi i menaxhimit të rriskut – Eksperienca Shqiptare
Dogana Shqiptare, Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksportëve

Pjesa 4. Praktikat e studiura – Rastet e fundit
Ivana Micic, Menagjere e Projektit Rajonal per Europen Juglindore

 

  Faqje me interes


Ndërkombëtare

Kombëtare

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Ekonomise,Tregtise dhe Energjitikes
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Dhoma e Tregtisë
Ministria e Brendshme
Ministria e Punëve të Jashtme

 

© 2009 AKSHE  ::: Ministria e Mbrojtjes